Kamp 2, alle materialen worden opgebouwd en klaargezet